Vodenje kakovosti z naprednimi rešitvami
Kakovost 

ŽELITE SPREMLJATI VAŠO KAKOVOST ALI MOGOČE TO ŽELIJO VAŠI NAROČNIKI?Rešitev M-Files vam nudi učinkovito rešitev za podporo sistemu vodenja kakovosti v vašem okolju. Vsi dokumenti in informacije, povezane s sistemom vodenja kakovosti, so v rešitvi nadzorovani in povezani med seboj ter podjetjem zagotavljajo optimiziranje procesov povezanih z vodenjem kakovosti, spremljanje skladnostnih aktivnosti ter zahtev glede pregledov in preverjanj. Vodenje kakovosti bo tako pregledno, sistematično in enostavno.

KAJ VAM NUDI REŠITEV QMSRešitev QMS je skladna z zahtevami s področja certificiranja sistemov vodenja kakovosti. Zagotavlja učinkovito upravljanje dokumentacije v skladu z zakoni in predpisi. Rešitev je v veliko pomoč pri lažjem in učinkovitejšem izvajanju periodičnih preverjanj.
Omogoča upravljanje z vsemi informacijami, povezanimi s proizvodnjo izdelkov in izvajanjem storitev, ki zahtevajo visoko stopnjo zagotavljanja kakovosti. Zmanjšuje tveganja finančnih izgub, prekoračenih rokov, varnostnih težav ali zmanjšanja ugleda.
 Zaščita