Rešitev M-Files Potrjevanje računov je namenjena podpori potrjevanju prejetih vhodnih računov in vključuje naslednje osnovne funkcionalnosti:


  • Prilagodljiv postopek večnivojskega potrjevanja in likvidacije vhodnih računov.
  • Samodejni uvoz in razpoznavanje XML elektronskega računa po standardu GZS e-SLOG2.
  • Možnost shranjevanja postopka potrjevanja glede na določenega partnerja za kasnejšo uporabo.
  • Možnost razširitve posameznega nivoja na več potrditeljev.
  • Možnost zavračanja računa - vrnitev korak nazaj ali vrnitev naravnost v začetni korak ter ponovna izvedba postopka.
  • Spremljanje zgodovine opomb in navodil glede potrjevanja računov po potrjevalcih in korakih.
  • Končna kontrola potrjevanja v računovodstvu.
  • Vključen vmesnik, ki omogoča povezavo na šifrant partnerjev v vašem poslovno-informacijskem sistemu.
  • Priprava podatkov o računu za uvoz v vaš poslovno-informacijski sistem za potrebe končne likvidacije, knjiženja.