Projektno vodenje v sistemu M-filesrokovanje 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JE VELIKO…Kdor dela na projektih ali se ukvarja z vodenjem projektov, dobro ve, da je za uspešno projektno vodenje pomemben vsak podatek, skica, kalkulacija, dokument, ki doprinese h kakovostnejši in jasni podobi celotnega projekta, hkrati pa zagotavlja vse pomembne elemente, ki sodelujočim omogočajo uspešno delo na projektu. Pri tem je treba upoštevati še vedno »prežečo« časovno komponento! Skratka: obilo informacij…

UREJENI PODATKI IN »ON TIME« PROJEKTIPonudba, kalkulacija, projektni načrt, specifikacija, projektne faze, opravila in aktivnosti, viri, časovnica, kontrolne točke, planiran čas, porabljen čas, tveganja na projektu, računi, projektni stroški in prilivi, spremembe, … . Vse to in še marsikaj, so pojmi, ki jih lahko urejeno in pregledno upravljamo v okviru rešitve za Projektno vodenje v sistemu M-Files.
 Ura

Profil 

POSLUŠAJTE ŠE BOLJ USPEŠNO


Z urejenim in standardiziranim okoljem za projektno vodenje lahko učinkovito spremljate vse aktivnosti, nadzorujete ključne podatke in vodite vso projektno dokumentacijo na projektih. Na ta način ste na dobri poti, da bodo projekti uspešno in pravočasno zaključeni, v okviru proračuna in v zadovoljstvo stranke, ter posledično tudi vaše.