Rešitev M-Files Vhodna pošta je namenjena podpori delu s prejeto vhodno pošto in vključuje naslednje osnovne funkcionalnosti:


  • Distribucijo pošte posameznemu prejemniku ali skupini prejemnikov.
  • Določanje nosilca pošte ter drugih prejemnikov v vednost.
  • Samodejno obveščanje o prejemu vhodne pošte preko elektronske pošte.
  • Možnost zavračanja pošte (v primeru napačnega nosilca) in ponovno razporejanje.
  • Dodeljevanje in spremljanje nalog, ki izhajajo iz prejete vhodne pošte: določanje enega ali več izvajalcev naloge, rok za izvedbo naloge, potrditev opravljene naloge,...
  • Nastavitev opomnikov v primeru zamujanja izpolnitve nalog: za prejemnika in pošiljatelja naloge.
  • Delovodnik vhodne pošte.