Spoznajte elektronski arhivNadzor dostopa 

ŽELITE NADZOROVANO HRAMBO INFORMACIJ IN DOKUMENTOV?

Sistemi elektronskega arhiviranje se čedalje več uporabljajo pri upravljanju, razvriščanu in shranjevanju elektronskih podatkov ter dokumentov. Istočasno pa e-arhivi zagotavljajo njihovo hrambo in celovitost skozi cel življenjski cikel.


M-Files orodje vam omogoča nadzor dostopa do e-arhiva in arhiviranih dokumentov v skladu s pravili podjetja in potrebami uporabnikov in uporabniških skupin.

ŽELITE OMOGOČITI DOSTOP DO INFORMACIJ POSEBNIM UPORABNIKOM?M-Files orodje omogoča dodeljevanje pravic do arhiviranih dokumentov posebnim uporabnikom. Prav tako lahko omogočimo vklop/izklop samodejnega obveščanja uporabnikov s posebnimi pravicami o evidentiranih dokumentih.
 Odklenjeno

Štoparica 

E-ARHIV ZA HITRO VPELJAVO ARHIVA ZA RAZLIČNE VRSTE DOKUMENTOV


Hitro lahko vpeljete e-arhiv za različne vrste dokumentov, kot so na primer: tehnološka dokumentacija, dobavnice, referenčne slike, kadrovski obrazci