Rešitev M-Files Izhodna pošta je namenjena podpori evidentiranju in arhiviranju izhodne pošte ter vključuje naslednje osnovne funkcionalnosti:


  • Določanje avtorja izhodne pošte.
  • Določanje podpisnika izhodne pošte.
  • Samodejno obveščanje avtorja in podpisnika o zavedeni izhodni pošti (preko elektronske pošte).
  • Določanje drugih upravičencev do točno določene izhodne pošte.
  • Samodejno obveščanje dodanih upravičencev o zavedeni izhodni pošti (preko elektronske pošte).
  • Delovodnik izhodne pošte.