M-Files dokumentni sistem omogoča preprosto, učinkovito in cenovno dostopno upravljanje različnih vrst poslovne dokumentacije. Konfigurabilna in modularna zasnova sistema zagotavljata učinkovito implementacijo sistema in hitro prilagajanje zahtevam uporabnikov.


Optimizacija poslovnih procesov, povečanje ponovne uporabe informacij, preprečitev podvajanj, varnostni nadzor, preprečitev izgube informacij, integracija v Microsoft okolje, podpora mobilnim napravam: vse to pridobite z enim sistemom -  M-Files!Splošne funkcionalnosti dokumentnega sistema M–Files so:


  • Paketno skeniranje dokumentacije in samodejno deljenje na posamezne dokumente glede na prilepljeno črtno kodo, prazen list papirja ali štampiljko z označbo tipa dokumenta.
  • Prikaz trenutno zadolženega za izvedbo postopka.
  • Zgodovina celotnega postopka.
  • Vpisovanje in zgodovina opomb po posameznih korakih.
  • Avtomatično verzioniranje dokumentov (Check-in/check-out).
  • Opomniki v primeru neaktivnosti.
  • Vzpostavitev direktne povezave med različnimi vrstami dokumentov.
  • Iskanje po vseh opisnih podatkih dokumenta.
  • Iskanje po polni vsebini dokumentov (OCR vsega besedila - "full text search").
  • Izdelava lastnih vpogledov v rezultate iskanja po pred-definiranih kriterijih iskanja.
  • Dostop do informacij od kjerkoli in kadarkoli: podpora mobilnim napravam in »offline« delovanje.
  • Nadzor nad podatki preko vnaprej pripravljenih različnih vrst poročil.

M-Files dokumentni sistem omogoča, preko konfigurabilnega administracijskega vmesnika, izdelavo lastnih rešitev ali uporabo pred-definiranih delovnih tokov, katerih opisi sledijo v nadaljevanju.