Rešitev M-Files Arhiv izhodnih računov omogoča avtomatični zajem izhodnih računov iz ERP sistema, varno arhiviranje, po potrebi obveščanje uporabnikov sistema o izdaji le teh in dostopnost do slike dokumenta iz ERP sistema.