Telefon: +38682050595 E-mail: info@360ecm.si

Priprava in arhiv pogodb

Rešitev M-Files pogodbe je namenjena podpori življenjskemu ciklu pravno formalno veljavnim poslovnim pogodbam in vključuje naslednje osnovne funkcionalnosti:

  • Samodejno dodajanje pravic vpogleda v arhiv pogodb posamičnim uporabnikom ali uporabniškim skupinam.
  • Določanje glavnega skrbnika pogodbe, ki nadzoruje življenjski cikel pogodbe (podaljšanje in zaključevanje veljavnosti, določanje pravic do pogodbe ostalim upravičencem,...)
  • Obveščanje uporabnikov o dodeljenih pravicah vpogleda do določene pogodbe (preko e-pošte).
  • Možnost določanja pravic vpogleda glede na posamezne tipe pogodb.
  • Večkratno opozarjanje skrbnika pogodbe o skorajšnjem izteku veljavnosti pogodbe.
  • Vključen vmesnik, ki omogoča povezavo na šifrant partnerjev v vašem poslovno informacijskem sistemu.

Vse pravice pridržane © 2014. 360ECM