Telefon: +38682050595 E-mail: info@360ecm.si

Projektno vodenje


 

Kdor dela na projektih ali se ukvarja s projektnim vodenjem, dobro ve, da je za uspešno vodenje projektov pomemben vsak podatek, skica, kalkulacija, dokument, ki doprinese h kakovostnejši in jasni podobi celotnega projekta, hkrati pa zagotavlja vse pomembne elemente, ki sodelujočim omogočajo uspešno delo na projektu. Pri tem je treba upoštevati še vedno »prežečo« časovno komponento! Skratka: obilo informacij…Ponudba, kalkulacija, projektni načrt, specifikacija, projektne faze, opravila in aktivnosti, viri, časovnica, kontrolne točke, planiran čas, porabljen čas, tveganja na projektu, računi, projektni stroški in prilivi, spremembe, … . Vse to in še marsikaj, so pojmi ki jih lahko urejeno in pregledno upravljamo v okviru rešitve za Projektno vodenje v sistemu M-Files.

 


 

Z urejenim in standardiziranim okoljem za projektno vodenje lahko učinkovito spremljate vse aktivnosti, nadzorujete ključne podatke in vodite vso projektno dokumentacijo na projektih. Na ta način ste na dobri poti, da bodo projekti uspešno in pravočasno zaključeni, v okviru proračuna in na zadovoljstvo stranke, ter posledično tudi vaše.Ime in Priimek:*

Podjetje:
Sporočilo:*

Naslov:*

Pošta in kraj:
Telefon:*

E-mail*:


 

 

Vse pravice pridržane © 2014. 360ECM